erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

VKMC; de kleine podia

Erik was voorzitter van de Vereniging van Kleine Muziekpodia en Concertorganisaties (VKMC)  (2001-2003)

De VKMC is de organisatie die de belangen bundelt van de kleinere concertorganisatoren in Nederland