erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

schrijven en optreden

VUGA/ Elsevier Handboek Cultuurbeleid

Erik was redactielid van de losbladige uitgave Handboek Cultuurbeleid en schreef zelf enkele bijdragen: over Advisering kunst en kunstbeleid en over Mediakunst