erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Wat is de Erik Impuls?

In september 2019 kreeg Erik van familie, vrienden en bekenden een geldbedrag als cadeau voor zijn zeventigste verjaardag met de bedoeling hiermee ontwikkelend jong talent te stimuleren. Het bedrag werd overhandigd tijdens een door hem georganiseerd concert in de zaal Van Dansmakers Amsterdam, met Gwyneth Wentink, Alistair Sung en Morris Kliphuis.

De Erik Impuls wil eenmaal per jaar een of meer kunstenaars de mogelijkheid bieden om een project in de steigers te zetten en er een eerste presentatie van te verzorgen. Daarbij kunnen zij als ze dat willen, gebruik maken van zijn kennis en netwerk. De Erik Impuls kan bijvoorbeeld helpen vóór het tot een subsidieaanvraag komt bij publieke en private fondsen of als het om verdere uitwerking of presentatie gaat.

 

Foto: Verjaardagsconcert met Gwyneth Wentink; Morris Kliphuis en Alistair Sung. Aanbieding Erik Impuls.

 

Het idee is dat dit een interessant event oplevert en dat zo’n programma weer voldoende middelen genereert voor een nieuwe impuls, een jaar later. En hopelijk is er een trouwe schare volgers die het leuk vindt om met interesse (en donatie) aan te blijven haken. 

Advies en bestuur

Het belangrijkste is de goede adviesraad die nominaties doet. Onder leiding van Gwyneth Wentink (harpiste) vergaderden in de afgelopen tijd Marian Cousijn (curator), Kumi Hiroi (ontwerper), Bram Kniest (popmuzikant/ producer), Patrick Neumann (performer), Masha van Nieuwkerk (celliste/Fuse) en Janne Schra (singer/songwriter) over de nominaties voor de eerste opdracht. Dat leverde, behalve mooie gesprekken en onderling contact ook interessante opties op, waar Erik uiteindelijk een duidelijke keuze uit kon maken. Voor de goede gang van zaken is verder een bestuur gevormd: Joke van Antwerpen (voorheen directeur Amsterdamse Innovatie Motor), Paul van Dijk(arts en student architectuurgeschiedenis), Ad Klaver (financieel adviseur) en Sanne Scholten (directeur Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst LKCA). Erik zelf zit ook in het bestuur. 

Het project 2020

De keuze voor 2020: Frouke ten Velden. Aan Frouke ten Velden is gevraagd ons te verrassen met een bijzondere performance. 

Frouke (www.frouketenvelden.comvertaalt muziek in beelden.  Dat mondt uit in muziekvideo’s (bijvoorbeeld met My Baby en Michel van der Aa), vormgeving van live performances (bijvoorbeeld met Tania Kross), samenwerking met multidisciplinaire makers (bijvoorbeeld House of Makers) of zelfstandige (3D) kunstwerken. Ze heeft nu een programma in de steigers Resonance genaamd waarvoor ze een subsidie heeft ontvangen van het Fonds Creatieve Industrie. Resonance is een multidisciplinair project dat onderzoekt hoe je een vertaling kunt maken van het ene medium naar  het andere. Het artistiek onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een audiovisueel sculptuur  waarmee je live kunt optreden en dat vanuit een conceptuele basis muziek, beeld en choreografie samenbrengt. Frouke gaat hierin met verschillende partijen samenwerken, waaronder House of Makers en ook het ensemble Fuse.