erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Wat is de Erik Impuls?

In september 2019 kreeg Erik van familie, vrienden en bekenden een geldbedrag als cadeau voor zijn zeventigste verjaardag met de bedoeling hiermee ontwikkelend jong talent te stimuleren. Het bedrag werd overhandigd tijdens een door hem georganiseerd concert met Gwyneth Wentink, Alistair Sung en Morris Kliphuis. in de zaal Van Dansmakers Amsterdam 

De Erik Impuls wil eenmaal per jaar een of meer kunstenaars de mogelijkheid bieden om een project in de steigers te zetten en er een eerste presentatie van te verzorgen. Daarbij kunnen zij als ze dat willen, gebruik maken van zijn kennis en netwerk. 

 

Foto: Verjaardagsconcert met Gwyneth Wentink; Morris Kliphuis en Alistair Sung. Aanbieding Erik Impuls.

 

Het idee is dat dit een interessant event oplevert en dat zo’n programma weer voldoende middelen genereert voor een nieuwe impuls, een jaar later. En hopelijk is er een trouwe schare volgers die het leuk vindt om met interesse (en donatie) aan te blijven haken. 

Advies en bestuur

Over de eerste nominatie werd meegedacht door een groep van jonge kunstenaars en kenners.. Onder leiding van Gwyneth Wentink (harpiste) vergaderden Marian Cousijn (curator), Kumi Hiroi (ontwerper), Bram Kniest (popmuzikant/ producer), Patrick Neumann (performer), Masha van Nieuwkerk (celliste/Fuse) en Janne Schra (sing Dat leverde, behalve mooie gesprekken en onderling contact ook interessante opties op, waar Erik uiteindelijk een duidelijke keuze uit kon maken. Voor de goede gang van zaken is een bestuur gevormd: Joke van Antwerpen (voorheen directeur Amsterdamse Innovatie Motor), Paul van Dijk(arts en student architectuurgeschiedenis), Ad Klaver (financieel adviseur) en Sanne Scholten (directeur PO-Raad, voorheen directeur LKCA). Erik zelf zit ook in het bestuur. 

Het project 2020

De keuze voor 2020: Frouke ten Velden leidde tot een presentatie in het juist geopende MACA van haar voorstelling Time&Space/ Resonance die later ook elders in het land te zien was.

Frouke (www.frouketenvelden.comvertaalt muziek in beelden.  Dat mondt uit in muziekvideo’s (bijvoorbeeld met My Baby en Michel van der Aa), vormgeving van live performances (bijvoorbeeld met Tania Kross), samenwerking met multidisciplinaire makers (bijvoorbeeld House of Makers) of zelfstandige (3D) kunstwerken. Resonance is een multidisciplinair project dat onderzoekt hoe je een vertaling kunt maken van het ene medium naar  het andere. 

De Impuls 2023 gaat naar Ainhoa Hernandez Escudero, een Spaanse choreografe, pupil van Artists Space bij ICK Amsterdam. Ainhoa werkt eveneens multidisciplinair. De Erik Impuls maakt een voorstelling mogelijkr in het Pleintheater Amsterdam op 28 september 2023 (zie www.pleintheater.nl)