erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

World Wide Video

World Wide Video Centre en World Wide Video Festival, Den Haag/ Amsterdam, voorzitterschap (1988-2001)

Erik nam het voorzitterschap van ‘het Kijkhuis’ aan het Noordeinde in Den Haag over van Jan Kassies. Het Kijkhuis was een pionier op het gebied van de mediakunst en ontwikkelde zich met de nieuwe naam ‘World Wide Video’ onder de directie van Tom van Vliet tot een belangrijk internationaal festival. Ook ontstond er aan het Spui in Den Haag een door architect Herzberger ontworpen centrum voor mediakunst. Door strubbelingen met de Gemeente Den Haag verhuisde World Wide Video naar Amsterdam waar het de samenwerking vond met onder meer Melkweg, Stedelijk Museum en Paradiso . Na twaalf-en-een-half jaar droeg Erik het voorzitterschap over aan Martijn Sanders