erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Visie

Acht Krachten van Cultuur

Welke waarden voegt cultuur aan de samenleving toe? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is die vraag voor toekomstig cultuurbeleid natuurlijk extra relevant. Belangenorganisatie Kunsten 92 en FCI, maar ook Kenniscentrum LKCA brengen dit in het voorjaar van 2022 met publicaties onder de aandacht. In dit artikel onderscheidt Erik acht verschillende waarden. Hij licht die toe, verwijst naar literatuur en geeft  concrete voorbeelden aan de hand van de gemeente Smallingerland. De publicatie komt voort uit een initiatief en een opdracht van de cultuurinstellingen in Drachten.

Dit artikel is te vinden in de catalogus van de Boekmanstichting: 

 https://catalogus.boekman.nl/extern/dispatcher.aspx?action=detail&database=ChoiceFullCatalogue&priref=51058