erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

PPR; menselijke maat?

Erik was actief in de landelijke organisatie van de PPR (Politieke Partij Radicalen), een van de drie voorlopers van GroenLinks

Erik was vice-voorzitter van het wetenschappelijke bureau van de Politieke Partij Radicalen PPR en later lid van het dagelijks bestuur van die partij, samen met o.m. Herman Verbeek, Kees van Twist en Ad Melkert (1973-1978). Hij schreef mee aan de publicatie De Menselijke Maat