erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Ateliers Majeur; is een alternatieve exploitatie mogelijk?

In de regio van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf functioneerde met succes het centrum voor de kunsten A7. Dit ging in 2008 faiiliet. BMC ontwikkelde een plan voor een nieuw centrum. Erik werd kwartiermaker en interim-directeur van deze nieuwe instelling Ateliers Majeur.

Vanaf augustus 2010 functioneert het centrum voor de kunsten Ateliers Majeur in de gemeenten Heerenveen en Opsterland. Het centrum is op een nieuwe leest opgezet, met een kleine vaste staf en een grote kring van zelfstandige docenten.

Ateliers Majeur heeft een groot netwerk met het onderwijs opgezet en mikt op uitbreiding van de samenwerking, ook met andere maatschappelijke sectoren.