erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Gemeente Heusden; spreekt Stichting Sphinx?

In opdracht van de Gemeente Heusden begeleidde Erik het proces om tot betere verhoudingen te komen tussen de gesubsidieerde welzijnsinstelling Sphinx en de Gemeente. (BMC-opdracht 2002)

Samen met betrokkenen stelde Erik een plan van aanpak op; hij besprak dat met het bestuur van de stichting en met de Gemeente. Dit leidde tot nieuwe subsidie- en prestatieafspraken.