erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

adviseren

Kunstraad Groningen; betrouwbaar in barre tijden?

Erik was  van 2017 tot 2021 voorzitter van de Kunstraad Groningen, adviesorgaan van de Provincie en de Gemeente Groningen.

Het is een unieke positie die de Kunstraad Groningen inneemt: de raad adviseert zowel de Provincie Groningen als de Gemeente Groningen over incidentele beleidsvragen en over het meerjaren beleid. Daarnaast kent de kunstraad namens beide overheden incidentele subsidies toe.

 

Erik was sinds 2017 voorzitter van de Kunstraad Groningen en heeft begin 2021 het stokje overgedragen aan een opvolger, André Arends.

 

Foto: Kunstraad Groningen, start adviestraject 2021-2024 op 2 december 2019.


Adviseren over kunst- en cultuurbeleid is altijd een interessante en uitdagende opdracht. De ambities van overheden en de plannen in het veld overstijgen altijd de feitelijke financiële mogelijkheden. Of de omstandigheden relatief gunstig zijn of juist vrij bar: de adviseur moet een betrouwbare partner van de overheden zijn en solide steun voor het veld.

 

De Kunstraad heeft in de zomer van 2020 het advies "Op steviger bodem" uitgebracht met het oog op de besluitvorming bij Provincie en Gemeente over het cultuurbeleid in de periode 2021 - 2024.