erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Ministerie van OCW; meer kunst in de klas?

Onderzoek en advies voor Ministerie van OCW naar versterking van cultuureducatie in het Primair Onderwijs. (BMC-opdracht)

Met collega’s van BMC schreef Erik het advies ‘De Tak en de Bloesem’ gericht op een nieuwe financiële impuls voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Het advies werd door Minister van der Hoeven en staatssecretrais Van der Laan overgenomen en het leidde tot de inmiddels bekende 10,90 euro per kind per school. (Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs) . Ook staatssecretaris Zijlstra heeft laten weten dat hij de regeling wil voortzetten.