erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leiding nemen

Waar staat Platform ACCT voor?

Erik is nu nog voorzitter van het Platform ACCT, het platform voor de arbeidsmarkt culturele en creatieve sector. Hij was vanaf april 2019 kwartiermaker voor dit platform tot 1 augustus 2020 toen Sjoerd Feitsma als eerste directeur de leiding over het bureau overnam.

Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector, zie ook www.platformacct.nl, is met behulp van het Ministerie van OCW tot stand gekomen. Het bundelt het brede werkveld, in het bijzonder organisaties van werk-en opdrachtgevers en van werkenden in de sector (zo'n 400.000 mensen), maar ook de ondersteunende instellingen enbelangenorganisaties.

Het Platform richt zich vooral op het versterken van de sociale dialoog in de sector, het verbeteren van afspraken over arbeidsvoorwaarden en honoraria, het versterken van het verdienvermogen (individueel en sectorbreed) en het stimueren van permanente professionele ontwikkeling.