erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

Wat heeft Erik met governance cultuur?

In de zomer van 2013 was Erik intensief betrokken bij de samenstelling en eindredactie van de Governance Code Cultuur.

Cultuur-Ondernemen vroeg Erik om mee te werken aan een nieuwe versie van de 'Code Cultural Governance' die die cultuursector inmiddels al zo'n tien jaar kent. Na een gedegen herformulering door prof. dr Mijntje Lückerath-Roovers en een serie rondetafel gesprekken met vele vertegenwoordigers vanuit de cultuursector heeft Erik samen met de Werkgroep Governance Code Cultuur een nieuwe versie gemaakt en hiervan de eindredactie op zich genomen. Omdat zijn samenwerking rond poëzie en ontwerp met Tijl Akkermans/ Zinnebeeld bij C-O bekend was werd het duo vader&zoon gevraagd om ook hier tekst en ontwerp gezamenlijk te verzorgen.

Het boekje Governance Code Cultuur, Goed bestuur en toezicht in de cultuursector, De 9 principes, is op 14 oktober aan minister Bussemaker uitgereikt. Sedert die dag staat ook de website online.