erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Wat is goed adviseren?

"Een goed advies is niet altijd de beste raad, maar een advies dat de opdrachtgever daadwerkelijk zal opvolgen en waar hij concreet mee aan de slag kan gaan."

"Dat is", zegt Erik," een van de lessen die ik uit een tienjarige adviespraktijk heb getrokken. Een advies staat niet op zichzelf, maar komt tot stand in de interactie tussen adviseur en opdrachtgever. Ook, zelfs juist, als de adviseur bij zichzelf blijft en zich niets laat opleggen":

 

Welke voorbeelden uit de adviespraktijk kun je geven? 

Een goed voorbeeld was het advies aan het Nationaal Jeugd Orkest. Hiernaast staan nog andere voorbeelden.