erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Waarom projecten en processen begeleiden?

Wanneer je projecten en processen door een onafhankelijke persoon laat begeleiden geeft dat vaak extra dynamiek en vaart. 

Organisaties missen soms een frisse blik als gevolg van interne belangen of ‘partis pris’. De externe begeleider kan daarnaast ook nieuwe netwerken aanboren.

Voorbeelden van projecten die Erik in de afgelopen jaren begeleidde zijn onder meer: het opzetten van het landelijk project Beroepskunstenaars in de Klas en het kwartiermakerschap voor het Drents Netwerk Bibliotheken.

 

Projecten kennen een duidelijk einddoel, een helder begin en eindpunt en, als het goed is, een strakke planning. Processen hebben een duidelijke richting, maar kunnen overigens wat méér diffuus zijn, bijvoorbeeld: een proces gericht op versterking van het samenwerken. Projecten kunnen wél een concreet onderdeel zijn van een proces.