erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

leidingnemen

Platform ACCT; een betere culturele arbeidsmarkt?

Erik was tot voorjaar 2022 voorzitter van Platform ACCT, het platform voor verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Hij was vanaf april 2019 kwartiermaker tot de komst van directeur Sjoerd Feitsma op 1 augustus 2020.

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, zie ook www.platformacct.nl, is met behulp van het Ministerie van OCW tot stand gekomen. Het bundelt het brede werkveld, in het bijzonder organisaties van werk-en opdrachtgevers en van werkenden in de sector (zo'n 400.000 mensen), maar ook de ondersteunende instellingen en belangenorganisaties.

 

 

Platform ACCT richt zich vooral op het versterken van de sociale dialoog in de sector, het verbeteren van afspraken over arbeidsvoorwaarden en honoraria, het versterken van het verdienvermogen (individueel en sectorbreed) en het stimueren van permanente professionele ontwikkeling.

Erik Akkermans, interim-voorzitter van Platform ACCT from Platform ACCT on Vimeo.