erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

over erik

Wat is Eriks achtergrond?

Erik Akkermans is sinds 1977 werkzaam in de sector kunst&cultuur, als manager, bestuurder en adviseur. Hij heeft ervaring met landelijke, provinciale en lokale instellingen en overheden. Klik voor meer informatie op een van bovenstaande rubrieken of:

 

Erik Akkermans (Zevenaar,1949) studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en daarna achtereenvolgens directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland, kunstvakonderwijs Groningen(Academie Minerva / Conservatorium) en het Utrechts Conservatorium. Vanaf 2001 tot 2011 was Erik Akkermans aan bureau BMC verbonden als consultant en interim-manager. Sedert 2011 is hij zelfstandig adviseur.

 

Erik Akkermans vervulde diverse bestuursfuncties van landelijke organisaties, onder meer als voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival en het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur. Van 2011 tot 2016 was hij voorzitter van de Federatie Cultuur, de branche-organisatie voor kunst en cultuur. Van 2017 tot 2021 was hij voorzitter van de Kunstraad Groningen die stad en provincie Groningen adviseert. In 2017 leidde hij de Sociale Dialoog over de Arbeidsmarktagenda Cultuur. Hij was adviserend lid van de Regiegroep uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, kwartiermaker van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT) waarvan hij nu voorzitter is.

Erik was voor D66 gemeenteraadslid in Groningen. In 2009 publiceerde hij de sonnettenbundel ‘Ens’.

 

Is er een méér uitgebreid cv beschikbaar?