erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Over Erik

Wat doet Erik nu?

Na afronding van zijn inzet voor Platform ACCT is Erik zijn praktijk geleidelijk aan het afbouwen. Hij staat nog open voor kleinere bestuurlijke of adviserende rollen. Maar steekt momenteel vooral tijd in schrijven en het uitspitten van zijn omvangrijke archief uit zijn werkzame leven.

Schrijven ziet Erik nu graag als zijn hoofdactiviteit. Niet alleen werkt hij graag aan een vervolg op zijn eerste dichtbundel Ens (Autres Directions 2009), ook wil hij de thematiek verder uitdiepen die hij in zijn essay "De Tompouce Economie" (Boekmanstichting, 2022) heeft aangesneden over de relaties tussen cultuur/ creatieve industrie en de (duurzame) economie. En tenslotte schrijft hij, geïnspireerd door zijn eigen archief, met een zekere regelmaat stukken in de serie "In Perspectief" die hij in de digitale De Cultuurpers publiceert. Zie elders op deze website en zie www.cultureelpersbureau.nl. Met de serie "In Perspectief" wil hij ervaringen uit het verleden verbinden met de actuele praktijk. Wat is nog (of weer?) houdbaar, wat is achterhaald? Wat hebben we geleerd?