erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

schrijven en optreden

Governance Code Cultuur; inmiddels geland?

De Governance Code Cultuur gaat inmiddels al zo'n vijftien in verschillende edities mee. Het lijkt er op dat de code in de sector en in het beleid steeds meer is geland. Tweemaal heeft Erik de eindredactie van de Code verzorgd: die in 2014 en de geheel herzoene versie van 2018

In 2013 heeft Cultuur+Ondernemen de oorspronkelijke code voor goed bestuur en management in de culturele sector uit 2005 als basis genomen voor een geheel nieuwe opzet: de Governance Code Cultuur. Onder stevige leiding van toenmalig directeur Jo Houben vonden brede consultaties in de sector plaats, maar ook met externe deskundigen. Prof. d. Mijntje Lückerath, hoogleraar public governance, begeleidde het project.

Erik heeft het project redactioneel begeleid en de eindredactie verzorgd. De code werd uit uiterlijk in een nieuw jasje gstoken. Tijl Akkermans vezorgde de vormgeving. Deze samenwerking tussen vader en zoon deed bij de presentatie aan Minister Bussemaker de wenkbrauwen fronsen: was dit strijdig met good governance? Cultuur+Ondernemen maakte de keuze echter bewust. Erik en Tijl werken vaker samen rond Eriks poëzieprojecten en dat werkte in dit geval een goede integrale aanpak van inhoud en vorm in de hand.

De nieuwste editie van de Code is in 2018 aan Minister van Engelshoven aangeboden. Hiervan verzorgde Erik opnieuw de eindredactie