erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuur en governance

Mobiliteitsproject werklozen cultuursector

Erik is aangezocht als voorzitter voor de Stuurgroep voor een landelijk mobiliteitsproject: UWV Servicepunten Kunst & Cultuur. Het betrof een tijdelijk mobiliteitsproject dat met middelen van het Rijk steun moet bieden aan werknemers van rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen die door de bezuinigingen van 2012 hun baan verloren.

Ontslagen werknemers in de culturele sector konden vanaf mei 2013 extra ondersteuning krijgen bij het vinden van een andere baan. Het gaat daarbij overigens uitsluitend om instellingen die door het Rijk werden gesubsidieerd en gedupeerd zijn door de bezuinigingen in de Basis Infrastructuur.

Het Ministerie van OCW, het UWV en de Federatie Cultuur hebben voor deze mobiliteitsimpuls de handen ineen geslagen.

Het UWV kon via speciaal hiertoe in het leven geroepen Servicepunten Kunst&Cultuur ondersteuning bieden aan de ontslagen werknemers. Naar schatting ging het om zo’n drie duizend mensen. Absoluut gezien, en gerelateerd aan de landelijke cijfers, niet zo’n groot aantal, maar in relatie tot het totaal aantal werkenden in de culturele sector en het beschikbare aantal banen gaat het om een groot probleem. Daarom is maatwerk geboden.

En Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen en namens de NAPK ( de branche-organisatie van de podiumkunstinstellingen) begeleidde dit project. In "Wending, Transities in werk en arbeidsmarkt: heeft Martin Verboom, projectleider, in 2015 een evaluatie van dit project uitgebracht.