erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Met-wie

Wat deed Erik voor de Gemeente Haarlem?

In opdracht van de Gemeente Haarlem begeleidde Erik het fusieproces tussen instellingen voor cultureducatie en volwasseneducatie. Ook evalueerde hij de instelling Medi@rt