erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Met Wie?

Wat deed Erik voor de Provincie Drenthe?

Met de Provincie Drenthe heeft Erik al lang een plezierig inhoudelijk contact. In de jaren negentig was hij lid van een provinciale commissie van beroep inzake subsidies beeldende kunst. Later deed hij verschillende opdrachten.

Opdrachten voor de Provincie Drenthe waren onder meer:

- de begeleiding bij het opstellen van Cultuuragenda's voor de samenwerking tussen Provincie en gemeenten;

- onderzoek naar het functioneren van het provinciale Centrum voor Beeldende Kunst;

- kwartiermakerschap Netwerk Drentse Bibliotheken.

- voorzitterschap van de visitatiecommissie Drentse musea