erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Met wie?

Wat deed Erik voor het Ministerie van OCW?

In opdracht van het Ministerie van OCW zette Erik, samen met Kunstenaars&CO, het project Beroepskunstenaars in de Klas op. Ook schreef hij, met BMC-collega's, het rapport "De Tak en de Bloesem" over cultuureducatie in het primair onderwijs. Het Ministerie maakte ook de opdrcaht mogelijk tot advies aan het Nationaal Jeugd Orkest.

Eind jaren zeventig maakte Erik op verzoek van het Ministerie deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Unsecoconferentie 'De Status van de Kunstenaar' in Parijs.

En kort voor het einde van de Koude Oorlog maakt hij deel uit van de Nederlandse delegatie op de CEVS-conferentie te Budapest: de culturele 'mand' van de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking.