erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Wetenschapsjournalistiek

Aan het Persinstituut van de UvA was Erik lid van de Commissie van Toezicht van de Cursus Wetenschapscorrespondenten (1973-1975)

Dit betrof de eerste Nederlandse cursus wetenschapscorrespodenten, waar de basis werd gelegd voor een meer serieuze benadering van het vak wetenschapsjournalistiek en voor popularisering van de wetenschap.