erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

schrijven

In Perspectief, een serie

Sedert enige tijd publiceert Erik in De Cultuurpers (www.cultureelpersbureau.nl) de serie In Perspectief. Het zijn beschouwingen waarin hij zijn praktijkervaringen uit het verleden verbindt met de actualiteit. De artikelen zijn ook op deze website te vinden.

Inmiddels verschenen beschouwingen over de volgende onderwerpen:

1. Kunstuitleen

2. Centra voor de kunsten

3. adviesraden

4. AIDA, opkomen voor kunstenaars in een dicatatuur

5. Kunstonderwijs

6. Mediakunst

7. Voorzieningsfonds voor Kunstenaars

8. Positie van kunstenaars

9. Dansmakers Amsterdam

10. Federatie Cultuur

11. Leiding leren geven

12. (intermezzo over publicatie Melle Daamen)

13. Adviesraden 2

14. Scholing

15. Beroepskunstenaars in de Klas (BIK)

16. Nederlands Promenade Orkest

17. Het korte bestaan van het Armandomuseum

18. Is het al begonnen ,of is Jazzbeleid in Nederland al weer voorbij?