erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

Bestuurswerk en governance

NoordPool

Een ‘pool’ van Noord-Nederlandse deskundigen: NoordPool.

Erik heeft in samenwerking met Mirjam de Meijer, oud-gedeputeerde van Groningen, een lijst opgesteld van personen (werkzaam in of afkomstig) uit Groningen, Friesland of Drenthe met specifieke kennis op het cultuurgebied.

De lijst is bedoeld als aanzet tot een meer compleet en systematisch bij te houden overzicht van potentiële leden van adviesraden en commissies in Nederland. De initiatiefnemers willen op deze manier bijdragen aan een zo stevig mogelijk aandeel van Noord-Nederlandse kunstenaars en cultuurkenners in de landelijke instituties zonder ‘de Calimero-kaart’ te spelen.

De lijst is bedoeld als aanzet tot een meer compleet en systematisch bij te houden overzicht van potentiële leden van adviesraden en commissies in Nederland. De initiatiefnemers widen op deze manier bijdragen aan een zo stevig mogelijk aandeel van Noord-Nederlandse kunstenaars en cultuurkenners in de landelijke instituties zonder ‘de Calimero-kaart’ te spelen. De Kunstraad Groningen heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor de lijst op zich genomen.

Zie NoordPool Lijst